vrijdag, 28 april 2017

VSGITP

Welkom op de website voor de vereniging van slapers GITP pensioenfonds. De VSGITP stelt zich ten doel de belangen van de zogenaamde pensioen slapers (gewezen deelnemers aan een pensioenregeling die na beeindiging van hun deelnemersschap premievrije aanspraken hebben behouden op pensioen) te behartigen.

 

Dan behoor je tot de groep van zogenaamde 'slapers', samen goed voor ongeveer de helft van het aantal deelnemers van het pensioenfonds. 

 

Het GITP pensioenfonds:

 • Presteert net als andere kleinere pensioenfondsen minder dan het gemiddelde van de pensioenfondsen
 • Heeft recent haar herstelplan goedgekeurd gekregen door de DNB. Maar weet daarbij dat de aanscherping van de DNB erg sterk is ingegeven door korte termijn denken.
 • Heeft net als, meer pensioenfondsen ook maatregelen moeten aankondigen die misschien in werking worden genomen als het beoogde resultaat; een dekkingsgraad van 104,3% in vijf jaar tijd niet wordt behaald. Het bestuur van het pensioenfonds verlaagt dan de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkering met 4% op 1-1-2012. Overigens stijgt de dekkingsgraad sinds de zomer van 2009.
 • Heeft de ambitie op de langere termijn en binnen de door de DNB voorgeschreven 5 jaar de dekkingsgraad weer op het wettelijke minimum te krijgen en dat we weten, dat bij veel andere pensioenfondsen vorig jaar de dekkingsgraad al boven dit wettelijk minimum lag. Hieruit volgt dan ook een relevante vraag van de slapers: wat is de kracht van ons pensioenfonds om te herstellen van de crises die ons in de komende jaren onvermijdelijk te wachten staan en hoe kan deze zo nodig worden versterkt?
 • Heeft een extra probleem door een verlaging van het aantal actieve participanten (werkenden bij GITP).

 

 Grote zorgen zijn ontstaan bij de slapers. Vragen van de slapers zijn:

 • Wat kan onze bijdrage zijn aan de discussie omtrent het GITP pensioenfonds
 • Wat gebeurt er bij verder krimp van GITP
 • Wat is de kracht van ons pensioenfonds om te herstellen van de onvermijdelijke crises/zeer beperkte groei die ons in de komende jaren te wachten staan en hoe kan het pensioenfonds worden versterkt?
 • Moet het fonds zelfstandig doorgaan?
 • Wat zijn de mogelijkheden van samengaan met derden
 • Op welke manier kan de invloed van de slapers het beste worden vormgegeven?

 

De dekkingsgraad van het fonds eind 2012 staat hieronder afgebeeld (uit het jaarverslag van 2012). Voor de actuele gegevens raden wij je aan om het meest recente jaarverslag te bekijken (hoofdstuk Kerncijfers) op de website van het GITP Pensioenfonds.

alt


Ons verzoek aan jullie is: wordt lid van onze vereniging zodat wij gezamenlijk

 • onze stem kunnen laten horen en
 • de kosten van het lidmaatschap beperkt kunnen houden

 

Bij voorbaat welkom bij onze Vereniging van Slapers van GITP!

alt

Ben je geïnteresseerd in de Vereniging van Gepensioneerden van GITP, dan kom je via deze link naar de VGG-website.